برچسب: پیش آغشته نواری

پیش آغشته نواری Tape Prepreg   پیش آغشته ها مواد نیمه آماده ای هستند که فرآیند تولید قطعات کامپوزیتی ترموپلاستیک را سریع تر و اقتصادی تر می کنند. پیش آغشته کامپوزیتی ترموپلاستیک یک کامپوزیت بسیار نازک (ضخامت کمتر از نیم میلیمتر) است که بعنوان مواد اولیه جهت ساخت قطعات کامپوزیتی استفاده می شود. ما این...