برچسب: پیش آغشته مفتولی

درمحصولات
پیش آغشته مفتولی   پیش آغشته های کامپوزیتی مفتولی ترموپلاستیک تقویت شده با الیاف ممتد را با مقطع گرد و در قطرهای ۱، ۱٫۵ و ۲ میلیمتر تولید می کنیم. این پیش آغشته ها در موارد زیر کابرد دارند: ۱- فرآیند پرینت سه بعدی الیاف دار ۳D Print+Fibre ۲- در پالتروژن پروفیل ها ۳- تولید...