برچسب: پروفیل پالتروژنی ترموپلاستیک

درمحصولات
پروفیل پالتروژنی ترموپلاستیک   پالتروژن (Pultrusion) یکی از روش های تولید سریع و پیوسته مقاطع کامپوزیتی تقویت شده با الیاف ممتد است. این روش، برای تولید پروفیل های مستقیم (یا خم شده) با سطح مقطع ثابت استفاده می شود. کسر حجمی الیاف تقویت کننده در این روش بالا می باشد. پروفیل های پالتروژنی ترموپلاستیک قابل...