برچسب: لایه چینی اتوماتیک ATL

درخدمات کامپوزیت
لایه چینی اتوماتیک ATL   روش ATL یک روش اتوماتیک جهت لایه چینی پیش آغشته های کامپوزیتی ترموپلاستیک است. این دستگاه با اعمال حرارت و فشار، پیش آغشته را لایه به لایه در زاویه­های دلخواه لایه چینی کرده و قطعه کامپوزیتی را شکل می دهد. سرعت این فرآیند بالاست و برای قطعات کوچک مناسب نیست....