برچسب: دکل جمع شونده

درمحصولات
دکل تاکتیکی جمع شو Bi-stable reeled composite Mast سازه های دوپایدار کامپوزیتی به سازه هایی گفته می شود که در دو حالت هندسی پایدار هستند. ما تکنولوژی طراحی و ساخت این سازه ها را در دست داریم. محصولات دوپایدار کامپوزیتی فعلی ما: دکل کامپوزیتی جمع شو سه پایه تاکتیکی جمع شو رولاپاد نصب دوربین و...