پروفیل پالتروژنی ترموپلاستیک

 

پالتروژن (Pultrusion) یکی از روش های تولید سریع و پیوسته مقاطع کامپوزیتی تقویت شده با الیاف ممتد است. این روش، برای تولید پروفیل های مستقیم (یا خم شده) با سطح مقطع ثابت استفاده می شود. کسر حجمی الیاف تقویت کننده در این روش بالا می باشد.

پروفیل های پالتروژنی ترموپلاستیک قابل تولید:

۱- مقطع گرد تو پر قطرهای ۱، ۲، ۱۲، ۱۳ میلیمتر در طول

۲- مقطع مستطیلی عرض ۲۵ و ۳۰ میلیمتر در ضخامت تا ۵ میلیمتر در طول

۳- مقطع لوله ای قطر بیرونی ۱۲ و ۱۳ با حداقل ضخامت لوله ۱ میلیمتر در طول

۴- مقطع مستطیلی  عرض ۸ میلیمتر در ضخامت تا ۴ میلیمتر در طول

GF/PP، GF/PA6، GF/HDPE، GF/PET، Jute/HDPE،Jute/Starch

برای تولید پروفیل های دیگر با ما تماس بگیرید.