لایه چینی اتوماتیک ATL

 

روش ATL یک روش اتوماتیک جهت لایه چینی پیش آغشته های کامپوزیتی ترموپلاستیک است. این دستگاه با اعمال حرارت و فشار، پیش آغشته را لایه به لایه در زاویه­های دلخواه لایه چینی کرده و قطعه کامپوزیتی را شکل می دهد. سرعت این فرآیند بالاست و برای قطعات کوچک مناسب نیست. دستگاه ما، امکان لایه چینی روی سطوح با انحنای بزرگ را دارد. برای مثال اجسام با شکل عدسی با شعاع انحناهای بزرگ نیز با این دستگاه قابل تولید است. پیش آغشته های GF/PP و GF/PA معمول ترین پیش آغشته هایی است که ما در این روش استفاده می کنیم. امکان ساخت قطعات با ابعاد یک متر در یک متر وجود دارد. در صورتیکه قطعه کامپوزیتی ابعاد بزرگتری دارد، با استفاده از CNC های با میز کار بزرگتر می توانیم قطعه شما را بسازیم.